Аналитичен тийм билдинг

Аналитичен тиймбилдинг | АЛЕКСАНДЪР ТУР

АНАЛИТИЧЕН ТИЙМ БИЛДИНГ
Тиймбилдинг в България


Аналитчният тиймбилдинг играе съществена роля за решаване на различни проблеми на фирмено ниво. Тези програми представляват скрит паралел с реалния корпоративен живот. Участниците са поставени в ситуации, които целят подобряването на различни персонални и екипни качества.

Целите, които се постигат с тези програми най-често са:

 • Подобряване на работата в екип
 • Поведение в условия на конкуренция
 • Поведение в условия на недостиг на време
 • Способност за определяне на приоритети
 • Способност за планиране и самоанализ
 • Способност за организация на работата

Нашите предложения за Вас:

 
ПРОГРАМА ЗА СПЛОТЕНОСТ

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА ЗА СПЛОТЕНОСТ

ЦЕЛ: Повишаване сплотеността, подобряване на съвместната работа и комуникация на екипа.
 

ПЪРВИ ДЕН:

16.00-16.10ч.  Откриване
16.10-17.00ч.  Запознанство - игра за подпомагане на себеразкриването на отделните членове в екипа
17.00-18.00ч.  Играта на "Развален телефон"

 • Игрова ситуация; аудио-видео запис;
 • Анализ на играта и взаимодействието.
ВТОРИ ДЕН:

10.00-11.45ч.  Интерактивна игра за работа в екип "Тайната на Бермудската зона" (Трениране на комуникационни умения и работа в екип чрез outdoor задача)

 • Игрова ситуация /Аудио-видео запис/
 • Анализ на играта и взаимодействието

11.45-12.00ч.  Мотивационен тренинг за подсилване чувството за взаимовръзка и общност към фирмата
12.00-12.15ч.  Кафе пауза
12.15-13.30ч.  Надграждане на уменията за общуване и комуникация

 • Определяне на личностните типове и самоанализ
 • Междуличностната комуникация и златните правила на обратната връзка
 • Тест за определяне на харизматичния коефициент

13.30-14.30ч.  Почивка за обяд
14.30-14.45ч.  Интерактивна игра свързана с дистанцията при комуникация с другите
14.45-16.00ч.  "Летящото яйце" - интерактивна игра за работа в екип под напрежение и ограничен времеви и материален ресурс, провокираща креативността на екипите.

 • Игрова ситуация /Аудио-видео запис/
 • Анализ на играта и взаимодействието

16.00-16.15ч.  Кафе пауза
16.15-17.20ч.  Надграждане на уменията за общуване и комуникация - 2 част

 • Комуникативни канали и комуникативни ситуации в организацията
 • Изграждане на екип - фази и динамика
 • Разликите между екип и група
ТРЕТИ ДЕН:

10.00-11.20ч. "Небесната кула" - представлява интерактивна игра за работа в екип, под напрежение и ограничен времеви и материален ресурс
11.20-11.35ч.  Кафе пауза
11.35-12.30ч.  Надграждане на уменията за комуникация. 3 групови норми и правила - диагностика.

 • Управление на предизвикателни ситуации - от сблъсък към сътрудничество
 • Тест за определяне типа в предизвикателни ситуации

12.30ч.  Заключителни коментари, въпроси и обобщаваща обратна връзка