години

Банкова сметка

Фирма:
АЛЕКСАНДЪР ТУР КЪМПАНИ ООД

Банкова сметка:
ОББ АД - Клон Княгиня Мария Луиза

Банков код / BIC:
UBBSBGSF

Сметка в лева / IBAN:
BG16UBBS84231010073515