Бизнес обучение

Бизнес обучение в чужбина | АЛЕКСАНДЪР ТУР

БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА


Защо обучение в чужбина?

  • Дава възможност за развитие на навиците на общуване с други хора, които са необходими за установяване на добри взаимоотношения с клиенти и партньори.
  • Позволява да се повиши нивото на професионална квалификация с цел изпълнение на нови по-сложни задачи.
  • Дава възможност да се избегнат остарели методи на работа като по този начин се повиши ефективността на всеки тип дейност.
  • Дава възможност за подготовка към по-големи обеми на работа.


ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

В епохата на глобализация границите между различните държави стават все по-прозрачни. В много сфери, за да има просперитет, се появява необходимостта от излизане на международно ниво, а също така необходимостта от взаимодействие с чуждестранни партньори и клиенти.

В днешно време голяма част от професионалистите се нуждаят от знанието не просто на чужд език, а на специализиран чужд език. Без съмнения, доказано най-ефективният и бърз метод за изучаване на език е посещението на езикова школа в чужбина. Много от водещите езикови училища във Великобритания, Европа и САЩ предлагат програми, специално разработени за професионалисти и ръководители от чужбина, работещи в различни сфери на бизнеса. Предимствата да се изучава езика в страната на традиционното му ползване са очевидни. Преди всичко Вие се потапяте в чуждоезиковата среда и сте принудени да общувате на съответния език.

Като правило програмите за специализиран език включват много практически занятия, насочени към подобряване на устната и писмена реч, комуникацията между различни култури, а също така изучаване на професионалната лексика и принципите на международното делово общуване. В зависимост от индивидуалните потребности заданията преминават самостоятелно с преподавателя, в група или комбинирано.


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ В ЧУЖБИНА

Краткосрочните семинари-обучения в чужбина дават уникална възможност за запознаване с правилата за извършване на международен бизнес. Актуалните теми, присъствието на експерти от световно ниво, практичността на знанията превръщат тези обучения в ефективен метод за развитие потенциала на участниците. Те са чудесна възможност съществено да се повиши квалификацията и да се придобият полезни контакти за развитие на бизнеса на фирмата.