Чужбина

Корпоративни събития в чужбина | АЛЕКСАНДЪР ТУР

КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ В ЧУЖБИНА


В съвременния свят на глобализация деловите пътувания извън страната се превръщат в необходимо ежедневие.

Постоянната връзка и комуникация с партньори, доставчици, дистрибутори и клиенти е изключително важна за успешната дейност на всяка корпорация.

Доверявайки организацията на Вашето бизнес пътуване на Александър Тур, Вие можете да повишите ефективността на поставените бизнес цели и резултатността на деловите Ви срещи чрез едно прецизно и балансирано планиране на работното и свободно време.

Екипът специалисти на Александър Тур Къмпани гарантира професионалното организиране на Вашето бизнес пътуване чрез:

  • Прецизно персонално обслужване
  • Предложения на различни варианти за пътуване
  • Предоставяне на най-добри цени и условия за резервации
  • Предоставяне на точна и актуална информация
  • Професионално оформяне на необходимите документи и визи