Израел

Израел - свещената земя, съчетала древност и съвремие

Както можете да предположите, името на съвеременната държава на евреите идва от Стария завет. В него Яков, приеман за родоначалник на народа, е преименуван на Израил след своя битка с ангел или самия Бог. Израил буквално означава "Който се бори с Бога". Преди създаването на Израел през 1948 г. на базата на резолюция на ООН след Холокоста и гоненията, на които евреите са подложени от Хитлер, името на страната се използва в преносен смисъл и означава тяхната общност, независимо къде са намират по света. Днес Израел е единствената еврейска държава в света. И макар да е изцяло разположена в Азия, често е приемана като част от Европа... Прочети още за Израел