години

Фирмени данни

Фирма:
АЛЕКСАНДЪР ТУР КЪМПАНИ ООД

Адрес:
1202 София, ул. Поп Богомил 44

ИД №:
130959600

ИН по ЗДДС:
BG 130959600

МОЛ:
Румен Найденов