Игра "Пътешествие с вкус на шоколад"

06.12.2010г.
 

ИГРАТА НА АЛЕКСАНДЪР ТУР "ПЪТЕШЕСТВИЕ С ВКУС НА ШОКОЛАД" ПРИКЛЮЧИ!

 

 

Участвайте между 01.09.2010г. и 30.11.2010г. в играта на Александър Тур "Пътешествие с вкус на шоколад" и спечелете една от 18-те награди на стойност 120 лв. или голямата награда на стойност 320 лв. Наградите са под формата на подаръчни ваучери, които могат да бъдат използвани за покупка на туристически услуги, предлагани от Александър Тур.


За участие в играта трябва да изпратите в пощенски плик изрязан или копиран талон на адрес: гр. София 1202, ул. "Поп Богомил" № 44, за играта "Пътешествие с вкус на шоколад" на Александър Тур. Талонът трябва да съдържа трите имена, адрес, e - mail и телефон за връзка на подателя, както и отговори на зададените въпроси.

 
Печелившите ще бъдат изтеглени на 05.10, 05.11 и 06.12.2010г. в присъствието на нотариус измежду всички талони, получени на обявения адрес в рамките на предходния месец с правилни отговори (отбелязани с "х") и с пощенско клеймо през периода на валидност на играта.


Информацията за играта и талони за участие се разпространяват чрез сайта на Александър Тур www.alexandertour.com и чрез кутиите с бонбони "Крем Ром", "Крем Кайсия" и "Крем Ягода", произведени и пуснати в продажба от "СИГМА БИО" ООД, гр. София.
 

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.