Инсентив и поощрителни пътувания

Инсентив, поощрителни и наградни пътувания | АЛЕКСАНДЪР ТУР

ИНСЕНТИВ И ПООЩРИТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ
В ЧУЖБИНА
 

ПООЩРИТЕЛНИ И НАГРАДНИ ПЪТУВАНИЯ


Поощрителните и наградните пътувания са един от най-ефективните методи за изразяване на благодарност към служители, клиенти, дистрибутори, дилъри и други сътрудници. Наградата поднесена под формата на пътуване е чудесен начин за изграждане и подобряване на авторитета на фирмата пред партньори и контрагенти. Инсентив пътуванията изразяват както високата оценка за добре свършена работа, така са и стимул за бъдещи успехи.

Ние можем да предложим разнообразни идеи както за индивидуални инсентив пътувания, така и за групови пътувания. Индивидуалното пътуване предлагаме във формата на красив пакет с ваучер за желаната дестинация. Груповите пътувания постигат по-високи резултати чрез подобряване комуникацията между страните при финансово по-изгодни параметри.
 

ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ


Пътуващите семинари са прекрасна възможност за съчетаване на полезното с приятното, където в неформална обстановка може да се представи нов продукт и да се проведе обучение.

Лишен от дългите доклади, изобилстващи с графики и цифри, пътуващият семинар е подходяща форма за излизане извън стандартните рамки. Чрез съчетание със завладяващо пътуване в нетрадиционна атмосфера, наситена с емоционални преживявания, семинарът е очаквано и желано събитие.

В зависимост от времето и бюджета програмите за пътуващи семинари могат да бъдат самолетни и автобусни.
 

ТИЙМБИЛДИНГ


Много често инсентив пътуванията в чужбина се комбинират със спортни турнири, развлекателни игри и тийм билдинг обучения. Наградата, поднесена във формата на пътуване в чужбина и организирана заедно с колеги или клиенти, се запомня за дълго и е чудесен начин за мотивация. Тиймбилдингът по време на инсентив пътуване е възможност да се създадат нови по-добри взаимоотношения в колектива, да се подобрят уменията за работа в екип, да се упражнят възможностите за решаване на сложни задачи при недостиг на време.

Като правило най-подходящи форми на тиймбилдинг по време на инсентив пътувания са игрите на открито: турнири по картинг, волейбол, гмуркане, рафтинг, полет с парапланер и др.