Изложения и панаири

Посещение на панаири и изложения в чужбина | АЛЕКСАНДЪР ТУР

ПОСЕЩЕНИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЯ И ПАНАИРИ
В ЧУЖБИНА


С Александър Тур имате възможността да посетите всяко едно международно търговско изложение по цял свят, благодарение на директното взаимодействие с Представителствата на всички изложения и панаири в България. Това Ви дава възможност за:

  • Сравнителен анализ на мястото на собствения Ви бизнес
  • Разширяване на дейността чрез намиране на нови контакти и бизнес партньори
  • Запознаване с новостите в сферата на Вашата дейност
  • Излизане на Европейски и Световни пазари.

Ние изразяваме готовност за съдействие при избор на подходящо изложение, съответстващо на профила на Вашата организация и изготвяне на програма за пътуването.