Конгресен мениджмънт

Конгресен Мениджмънт | АЛЕКСАНДЪР ТУР

КОНГРЕСЕН МЕНИДЖМЪНТ В БЪЛГАРИЯ


КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ


Организацията и провеждането на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, презентации и други делови срещи е неразделна част от корпоративния живот на всяка фирма. Тези мероприятия играят съществена роля за имиджа на компанията сред бизнес средите. Професионалният подход към подготовката на всяко мероприятие е гаранция за изграждане именно на този положителен имидж.

РАБОТНИ СРЕЩИ


Сериозният бизнес трябва да бъде заобиколен от комфорт и безупречна организация. По-малките по мащаби мероприятия, като работни срещи и заседания, също изискват предварителна подготовка. В зависимост от поставените цели те могат да протекат в официална обстановка или по-неформална атмосфера. Изхождайки от Вашия бюджет ние можем да предложим прецизна организация на самата среща и оставащото свободно време.

ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ


Техническото обезпечаване е един от най-важните елементи при организацията на мероприятието. Перфектното протичане на всяко конферентно мероприятие или по-малка работна среща често изисква специфично техническо оборудване и превод. Благодарение на проверени партньори и доставчици Александър Тур предоставя оборудване (озвучителна техника, прожекционна техника, осветителна техника, офис оборудване, дизайн, подредба и визия, технически сътрудници), превод (професионални преводачи на различна тематика и езици, преводаческа техника), фото и видео заснемане.

СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ


По време на всяко конферентно събитие участниците разполагат със свободно време. Често те пристигат с придружаващи лица, които също се нуждаят от предложения за прекарване на времето. Ние се грижим за това свободно време, като организираме съпътстващи мероприятия като официални вечери, развлекателни програми, програми за придружаващи лица.