Конгреси и конференции

Конгреси и конференции в България | АЛЕКСАНДЪР ТУР

КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Организацията и провеждането на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, презентации и други делови срещи е неразделна част от корпоративния живот на всяка фирма. Тези мероприятия играят съществена роля за имиджа на компанията сред бизнес средите. Професионалният подход към подготовката на всяко мероприятие е гаранция за изграждане именно на този положителен имидж.

Ние Ви гарантираме:

 • Добри идеи и креативност
 • Бърз отговор
 • Високо качество на предлаганите услуги
 • Професионализъм
 • Гъвкавост
 • Перфектна организация до последния детайл
 • Прецизност
   

КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ:


Доверявайки се на нас, Вие можете да се съсредоточите върху деловата част и да повишите ефективността на срещите по време на събитието, а ние да помислим вместо Вас за организацията като предложим:

 • Избор на подходящо място за провеждане, съответстващо на Вашите изисквания и бюджет
 • Хотелско настаняване на участниците
 • Конгресно оборудване, превод и всички технически детайли, необходими за провеждане на събитието
 • Регистрация на участниците
 • Хранения по време на мероприятието
 • Транспорт за участниците
 • Съпътстващи програми за участници и придружаващи лица
 • Цялостен финансов отчет

РАБОТНИ СРЕЩИ:


Сериозният бизнес трябва да бъде заобиколен от комфорт и безупречна организация. По-малките по мащаби мероприятия, като работни срещи и заседания, също изискват предварителна подготовка. В зависимост от поставените цели те могат да протекат в официална обстановка или по-неформална атмосфера. Изхождайки от Вашия бюджет ние можем да предложим прецизна организация на самата среща и оставащото свободно време.