PR мероприятия

PR мероприятия | АЛЕКСАНДЪР ТУР

PR МЕРОПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ


Презентациите, пресконференциите, промоциите, събитията от типа тест драйв и демонстрации, както и други мероприятия с представителна или промоционална цел, са един от най-силните методи за въздействие върху потенциални клиенти, партньори, колеги. Те позволяват нагледно да се представи потенциала на фирмата, нейните планове и възможности.

Като правило, повод за провеждането им са различни събития от типа на: представяне на нов продукт, откриване, годишнина, получаване на награда и други.

В зависимост от целта на PR мероприятието и спецификата на дейността на компанията ние можем да предложим различни варианти за:

  • Дестинация
  • Маршрут
  • Хотел
  • Ресторант
  • Сезонен и времеви пояс