СВЕТОВЕН ДЕН НА ТУРИЗМА 2017

27.09.2017г.
СВЕТОВЕН ДЕН НА ТУРИЗМА 2017 27 СЕПТЕМВРИ: СВЕТОВЕН ДЕН НА ТУРИЗМА

 

Днес е Световният ден на туризма, който се чества на 27 септември от 1980 г. Тогава Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН приема своя устав и така се утвърждава като фактор за развитието на туристическата индустрия отвъд националните граници.

 

Тази година празникът ще премине под мотото „Устойчив туризъм – начин за развитие" и ще се чества от всички страни членки на СОТ.

 

2017-а година беше обявена за „Международна година на устойчивия туризъм за развитие" по решение на Генералната асамблея на ООН.

Копирано от standartnews.com

Днес е Световният ден на туризма, който се чества на 27 септември от 1980 г. Тогава Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН приема своя устав и така се утвърждава като фактор за развитието на туристическата индустрия отвъд националните граници.

 

Тази година празникът ще премине под мотото „Устойчив туризъм – начин за развитие" и ще се чества от всички страни членки на СОТ.

 

2017-а година беше обявена за „Международна година на устойчивия туризъм за развитие" по решение на Генералната асамблея на ООН.

Копирано от standartnews.com

Днес е Световният ден на туризма, който се чества на 27 септември от 1980 г. Тогава Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН приема своя устав и така се утвърждава като фактор за развитието на туристическата индустрия отвъд националните граници.

 

Тази година празникът ще премине под мотото „Устойчив туризъм – начин за развитие" и ще се чества от всички страни членки на СОТ.

 

2017-а година беше обявена за „Международна година на устойчивия туризъм за развитие" по решение на Генералната асамблея на ООН.

Копирано от standartnews.com
От 1980 г. Световната организация по туризъм отбелязва Световния ден на туризма на 27 септември, с цел да се насърчава усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот.


Мотото на деня през 2017 e „УСТОЙЧИВ #ТУРИЗЪМ - НАЧИН НА РАЗВИТИЕ" като продължение на инициативата „Международна година на устойчивия туризъм за развитие" по решение на Генералната асамблея на ООН.