Тийм билдинг

Тийм билдинг в България | АЛЕКСАНДЪР ТУР

ТИЙМ БИЛДИНГ В БЪЛГАРИЯ


Тийм билдингът е една от съвременните форми за изграждане на колектив и една от най-важните задачи във всяка корпорация. Той може да се провежда както на закрито, така и на открито.

Обикновено тийм билдингът представлява ежегодна фирмена среща, която цели по-добра вътрешно фирмена комуникация, изграждане на доверие чрез общуване в неформална среда и решаване на проблеми, извън стриктно свързаните с работния процес с цел изграждането на екипа или сплотяването на колектива.

Освен самата организация на тиймбилдинг събитие с интерактивни и психологически игри, приключения, пресъздаване на ситуации и различни мероприятия на открито и закрито, като туроператор ние можем да предложим и много възможности за настаняване и транспорт в цялата страна. Алексъндар Тур има богат опит с фирмения тийм билдинг както с български, така и с чуждестранни компании.

Психологическите игри и предизвикателствата, които екипът от професионалисти създава по време на тийм билдинга непринудена приятелска обстановка са възрастово и психологически съобразени. Тийм билдинг, провеждан от нас, може напълно да премахне от Вашите отговорности дейности като транспорт, храна, застраховки, кафе паузи и други. Тийм билдингът може да се проведе в район със значими туристически и културни забележителности.

Защо да организирате ТИЙМ БИЛДИНГ за Вашия екип?

  • За да мотивирате екипа
  • За да подобрите комуникацията
  • За да помогнете на участниците да се опознаят
  • За да направите работната среда по-приятна
  • За да подобрите производителността
  • За да подобрите ефективното сътрудничество между членовете

Какви игри да подберете за Вашия екип според целите, които желаете да постигнете?

Тийм билдинг игрите се състоят от различни задачи - на закрито или открито, предназначени да развиват членовете на групата и тяхната способност да работят по-ефективно заедно. Има много видове дейности за изграждане на екип, които варират от детски игри до такива, които включват сложни задачи и са предназначени за специфични нужди. Има и по-сложни упражнения, които се състоят от лекции и активности, траещи по няколко дни. Целта на тийм билдинг игрите е да подпомогне участниците в отбора да станат едно цяло и по този начин ефективно да работят заедно за изпълнение на поставените им задачи.