VI ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

VI ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

РИУ ПРАВЕЦ РЕЗОРТ
28-29 ФЕВРУАРИ 2020

П Р О Г Р А М А

 
28 ФЕВРУАРИ 2020 петък
15.00ч. Регистрация
  I Заседание                                               Модератори: Доц.А.Кунчев; Доц. Д.Калайков
 
16.00ч. Откриване на срещата
16.05-16.20ч. Посланията на проведения съмит на СЗО и ЕК на 12.09.2019г. относно ваксинопрофилактиката в света.                                            
проф. В.Пилософ – председател на УС на БПА
16.20-16.40ч. Ваксино-предотвратими заболявания – здравни последствия след отказ от ваксини.
проф. Р.Аргирова – Аджъбадем Сити Клиник, Токуда Болница
16.40-17.00ч. Обща тежест  на заболяванията – примери на ваксино-предотвратими заболявания                             
проф. Г.Петрова – МУ София, Фармацевтичен факултет.
17.00-17.20ч. Управленски политика за подобряване на отношението към ваксинациите в световната политика.            
доц. М.Камушева - МУ София, Фармацевтичен факултет
17.20-17.40ч.
 
 
Епидемиологични данни за варицелата в България. Ефект на ваксината върху заболеваемостта от варицела и херпес зостер. Място на ваксината в имунизационните календари.  
Д-р. Х. Бацелова – МУ-Пловдив, Катедра Епидемиология
17.40-18.00ч. Варицелата – гледната точка на общопрактикуващия лекар.       
Д-р Г.Николова ОПЛ от София, лицензирана практика по обща медицина, MSD 
18.00-18.30ч. Дискусия по изнесените доклади
 
19.45ч. Работна вечеря
в Бална зала Правец, хотел Риу Правец Резорт
 
 
29 ФЕВРУАРИ 2020 събота
включени кафе/чай/вода/мляко/дребни сладки
  II Заседание                           Модератори: Проф.П.Переновска, Проф.В.Пилософ
09.30-09.50ч. Национална програма за превенция на рака на маточната шийка – състояние и перспективи.
Д-р В.Цеков – Българско сдружение по Иноватична Медицина
09.50-10.10ч. Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021г. – ваксинално покритие?
Д-р К. Пармакова – Министерство на здравеопазването
10.10-10.30ч. Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 – 2022г.
Доц. А.Кунчев – Министерство на здравеопазването
10.30-10.50ч. Ваксинопрофилактиката в Израел – постижения и проблеми.
Проф. Д. Гринберг – Началник на клиника по детски инфекциозни заболявания Бершева Израел
10.50-11.10ч. Израелски опит в прилагането на противопневмококовата ваксина – дилема – 7 -10 -13 валентна?
Проф. Д. Гринберг – Началник на клиника по детски инфекциозни заболявания Бершева Израел. С подкрепата на Pfizer
11.10-11.30ч. Пневмококови ваксини: фокус вэрху цялостната защита или върху индивидуалните серотипове.
Д-р М.Мирчева – GSK
11.30-11.50ч. Информация за работата на Работната група за изработване на Указание за ваксинопрофилактиката при деца с хронични заболявания.
проф. В.Пилософ – председател на работната група
11.50–12.10ч. Полиомиелитът днес – има ли основания за безпокойство?
Доц.Л.Николаева – НЦЗПБ, Референтна лаборатория, ентеровируси
12.10–12.30ч. „Ваксинационен натиск върху микроорганизмите и тяхната реакция“
Доц.А.Галев – НПЦБЕХ - ВМА
12.30-13.00ч. Дискусия по изнесените доклади.
13.15-14.30ч. Обяд на бюфет в ресторант Езерото, хотел Риу Правец Резорт
  III Заседание     
Модератори: доц.А.Кунчев, проф.В.Пилософ, проф.Т.Кандарджиев,
д-р К.Пармакова, д-р Цеков, проф.П.Переновска
 
14.30ч. Дискусия за изработване на становище от експертната среща – какво да се предприеме за подобряване на ваксиналния обхват с насоченост към HPV и грип. Включване на нови ваксини в имунизационната програма.
14.30-14.40ч. Откриване на дискусията. План на дискусията:
проф. В.Пилософ
14.40-15.00ч. Проучване сред родителите от гр.Варна на нагласите им към препоръчителни ваксини
Д-р С.Хаджиева, Р.Панчева, Р.Ушева, М.Коларова – МУ-Варна
15.00-15.15ч. Значение на проучванията върху нагласите на населението по проблемите на ваксинопрофилактиката – обща дискусия.
15.15-15.30ч Необходимост от редовна, ежегодна професионално подготвена кампания за ползата от ваксините.
15.30-15.45ч. Неоходимост от ежегоден публичен „отчет“ на резултатите от изпълнението на имунизационната програма в страната – успехи и проблеми.
15.45-16.00ч. Задоволителна ли е сегашната система за регистриране на нежеланите реакции при ваксинации?
16.00-16.30ч. Очертаване на основните послания от експертната среща до здравните власти.
16.30ч. Закриване на експретната среща.
16.45 Заминаване.